Vaktordning

Klubben risikerer å miste tildelt treningstid hvis dette ikke utføres og det er hyppige kontroller fra Ullensaker kommune og Idrettsrådet om at vakten utføres.

Hvis dette ikke blir utført over tid, vil kommunen anskaffe innleid vektere på fast basis og vi må da øke treningsavgiften for å dekke utgifter til dette

Vi må derfor pålegge våre medlemmer dette og alle medlemmer kan få tildelt obligatorisk vakt for treningsåret høst/vår.

Vaktansvarlig sender ut vakttildeling på Spond så fort tildelte uker fra Ullensaker kommune er på plass.

Vakten som blir tildelt består av å passe på lokalene på Jessheim Is og flerbrukshall slik at hærverk unngås.

Man blir tildelt maks 3 timer sammenhengende vakt i året på ukedager

(Man-Fre mellom 16.30-19.30 eller 19.30-22.30)

Da klubben har lite dugnader, anser vi dette som en selvfølge å bidra med for at alle medlemmer skal ha et hyggelig og trivelig treningssted å komme til  :)

HUSK! Hvis dagen dere har blitt tildelt er en offentlig helligdag eller i skolens ferietid, kan dere se bortifra tildelt vakt.

NB!!

Medlemmer som melder seg ut av klubben eller ikke kan stille på tildelt vakt, er forpliktet til å stille selv eller skaffe erstatningsvakt ved å bytte tildelt vakt med andre medlemmer i klubben eller med bekjentskap som er fylt 18 år.

Vaktansvarlig må kontaktes på telefon minimum 2 timer før selve tildelte vakten starter for å bekrefte oppmøte, selv om man har bekreftet oppmøte i Spond.

Gjøres ikke dette anses dette som at dere ikke kan stille til tildelt vakt og vaktreserve vil bli kontaktet for utrykning.

Man vil da bli etterfakturert for vaktordningskontigenten på kr 600,- som dekker kostnadene til vaktreserven.

Kontaktperson: Vaktansvarlig