Medlemsvilkår - Gjeldende fra 01.04.2022

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene og styret ved Jessheim Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i klubbreglene, vaktordningen, regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager, samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.
 • Alle medlemmer legges inn i Kommunikasjonsverktøyet SPOND for påmelding til treninger, aktiviteter og graderinger.

Treningsavgift

Inkluderer medlemskap hos JTKD, samt nytt fargebelte og teoribok ved bestått beltegradering.

Vinter: Januar - Mars: kr 925,-

Faktureres 01.01 og ved innmelding etter endt prøvetid.

Vår: April - Juni: kr 925,-

Faktureres 01.04 og ved innmelding etter endt prøvetid.

Høst: August - Desember: Kr 1850,-

Faktureres 01.08 og ved innmelding etter endt prøvetid.

MEDLEMSVILKÅR:

 • Styret fastsetter klubbens treningsavgift utenom Årsmøtet.
 • Treningsavgiften er basert på en årlig avgift som er delt i 3 semester. Da treningsavgiften er delt på 3 semester betaler man også når det er ferier, eksempelvis i vinter-, påske-, sommer-, og høstferien.  
 • Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2).
 • Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer, mesterskap, kurs o.l.
 • Ved tap av fargebelte eller teoribok erstattes dette ikke av klubben.
 • Faktureres som forklart ovenstående med betalingsløsningen SPOND.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Fakturaansvarlig

Medlemskontingent

Inkluderer medlemskap hos NTN, ITF, NKF og NIF, samt treningsforsikring hos NIF.

KR 500,-

MEDLEMSVILKÅR:

 • Årsmøtet fastsetter klubbens medlemskontingent.
 • Medlemskontingent betales av alle registrerte medlemmer i perioden 01.01 - 31.12, uavhengig om man trener 1 dag, 1 måned eller 12 måneder i året eller ikke.
 • Betaler man ikke medlemskontingenten kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2).
 • Faktureres 01.01 og ved innmelding etter endt prøvetid med betalingsløsningen SPOND.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Fakturaansvarlig

Treningsutstyr

Alle utstyrsbestillinger gjøres av medlemmet selv via NTN Shop.

Alle henvendelser om bestillinger, fakturaer og utstyr levert fra NTN shop tas med dem.

Vaktordningsavgift

Faktureres kun til medlemmer som ikke stiller til tildelt vakt iht. vaktordning. 

KR 600,-

MEDLEMSVILKÅR:

 • Årsmøtet fastsetter klubbens vaktordningsavgift.
 • Medlemmer som melder seg ut av klubben eller ikke kan stille på tildelt vakt, er forpliktet til å stille selv eller skaffe erstatningsvakt ved å bytte tildelt vakt med andre medlemmer i klubben eller med bekjentskap som er fylt 18 år.
 • Vaktansvarlig må kontaktes på telefon minimum 2 timer før selve tildelte vakten starter for å bekrefte oppmøte, selv om man har bekreftet oppmøte i SPOND.
 • Etter faktureres fortløpende hvis utdelt vakt ikke er utført med betalingsløsningen SPOND.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Vaktansvarlig

Beltegraderingsavgift

Fargebelte:

Gup: Kr 300,-

Sortbelte:

Deltest Dan: Kr 450,-

1.Dan - 9.Dan: Varierer i pris.

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter beltegraderingsavgiften.
 • Planker som benyttes til test er ikke inkludert og må ordnes av medlemmet selv. Det benyttes 30cm X 30cm  - 18mm hobbyplater.
 • Betales ved forhåndspåmelding via betalingsløsningen SPOND. Hvis dette ikke er betalt på forhånd kan man ikke delta på beltegradering.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Graderingsansvarlig

Seminarer og Mesterskap

Varierer i pris.

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter seminar og mesterskapsavgiften.
 • Betales ved forhåndspåmelding via betalingsløsningen SPOND. Hvis dette ikke er betalt på forhånd kan man ikke delta på seminaret eller mesterskapet.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Mesterskapsansvarlig

Kurs

Påmelding til obligatoriske kurs gjøres av medlemmet selv via "kursportalen".

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter kursavgiften.
 • Medlem må selv påse at nødvendige kurs er gjennomført iht. graderingskravene.
 • Etter faktureres via betalingsløsningen SPOND etter utført kurs.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.
 • Betalt kursavgift og ubetalt kursavgift som er oversendt til Svea Inkasso vil ikke bli refundert.

Kontaktperson: Kursansvarlig

Trenger du økonomisk hjelp?

Synes dere det blir for dyrt og trenger litt økonomisk hjelp for å kunne trene hos oss?

Ta kontakt med faddertiltaket i Ullensaker idrettsråd og søk de om å få dekket kostnadene for å trene hos oss.

Les mer

Oppsigelse

Vi har 1 måned oppsigelsestid gjeldende fra den første dagen i den påfølgende måneden.

MEDLEMSVILKÅR:

 • Oppsigelsestid blir gjeldende etter utløp av 14 dagers gratis prøveperiode.
 • Oppsigelse må gis skriftlig via Epost til medlemsansvarlig.
 • Oppsigelse gitt muntlig eller i SPOND anses ikke som gyldig oppsigelse.
 • Betalte avgifter og kontingenter, samt ubetalte fakturaer som har blitt oversendt til Svea Inkasso, refunderes ikke ved en oppsigelse.

Kontaktperson: Medlemsansvarlig