Priser og vilkår

Gjeldende fra 01.04.2020

Hva koster det?

  • TRENINGSAVGIFTER:

Vinter: Januar - Mars: kr 825,-

Faktureres via Spond 01.01 og ved innmelding.

Vår: April - Juni: kr 825,-

Faktureres via Spond 01.04 og ved innmelding.

Høst: August - Desember: Kr 1650,-

Faktureres via Spond 01.08 og ved innmelding.

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer på øvrige poster.

  • FORSIKRINGSAVGIFT:

Årsperioden 01.01 - 31.12: kr 500,-

Faktureres via Spond 01.01 og ved innmelding.

NB! Må betales uavhengig om man trener 1 måned eller 12 måneder i året.

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer.

  • VAKTORDNINGSAVGIFT:

Årsperioden 01.01-31.12: kr 600,-

Etterfaktureres fortløpende hvis utdelt vakt ikke er utført.

NB! Gjelder kun for medlemmer som ikke stiller til tildelt vakt iht. vaktordning. 

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer.

Kontaktperson: Vaktansvarlig

  • BELTEGRADERINGSAVGIFT:

Fargebelte: Kr 300,-

Deltest Dan: Kr 450,-

Dan: Varierer i pris

Betales med påmelding i Spond opptil 3 ganger i året.

NB! For å delta på gradering må denne være betalt.

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer.

Belteavgift: Kr 150,-

(Kun ved ny beltefarge ca 1 gang i året)

Faktureres via Spond etter utført gradering.

Planker: som skal benyttes til knusing

Bestiller dere direkte selv av NTN Shop

Kontaktperson: Graderingsansvarlig

  • SEMINARER OG MESTERSKAP:

Varierer i pris.

Betales med påmelding via Spond.

NB! For å delta på eventen må denne være betalt.

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer.

Kontaktperson: Mesterskapsansvarlig

  • KURS:

Påmelding til obligatoriske kurs gjøres av dere selv via  "kursportalen".

Faktureres via Spond etter gjennomført kurs.

Transaksjonsgebyrer på ca 3% tilkommer.

Kontaktperson: Kursansvarlig

  • TRENINGSUTSTYR: 

Alle utstyrsbestillinger gjøres av dere selv via NTN Shop

Alle henvendelser om bestillinger, fakturaer og utstyr levert fra NTN shop tas direkte med de.

Trenger du økonomisk hjelp?

Synes dere det blir for dyrt og trenger litt økonomisk hjelp for å kunne trene hos oss?

Ta kontakt med faddertiltaket i Ullensaker idrettsråd og søk de om å få dekket kostnadene for å trene hos oss.

Les mer

Oppsigelse

Vi har 1 måned oppsigelsestid gjeldende fra den første dagen i den påfølgende måneden.

Oppsigelse må vi ha skriftlig via epost til vår medlemsansvarlig

Oppsigelse muntlig eller i Spond aksepteres ikke som oppsigelse.

NB! Betalte treningsavgifter og ubetalte fakturaer som har blitt oversendt til inkasso, refunderes ikke ved en oppsigelse.

Kontaktperson: Medlemsansvarlig

Har du mottatt purringer?

Hvis dere har ubetalte fakturaer, så får dere purring.

VI HAR AVTALE MED SVEA FINANS, SÅ VIKTIG AT ALLE FØLGER OPP DETTE FOR Å UNNGÅ INKASSO.

BLIR FAKTURAER SENDT TIL INKASSO, RISIKERER MEDLEMMET Å BLI NEKTET ADGANG PÅ TRENING.

Kontaktperson: Fakturaansvarlig