Priser og vilkår

Klubbvilkår

Jessheim Taekwon-Do klubb plikter å følge retningslinjene utgitt av Norges idrettsforbund. Les mer ->

 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager, samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.

MEDLEMSVILKÅR

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktører og styret ved Jessheim Taekwon-Do Klubb gir.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge klubbreglene, regler for utøvelse av Taekwon-Do, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemmet forplikter seg til å betale treningsavgift og medlemskontigent iht. vilkårene som blir fastsatt av årsmøtet og styret.
 • Medlemmet forplikter seg til å stille på tildelt vakt etter krav fra Ullensaker Kommune.
 • Medlemmet aksepterer å legges inn i kommunikasjonsverktøyet SPOND og JTKD.NO for påmelding til treninger og aktiviteter.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Medlemskapet er bindende frem til skriftlig oppsigelse blir gitt iht. vilkårene for oppsigelse.

 

Treningsavgift

Inkluderer medlemskap hos JTKD, nytt fargebelte og teoribok ved bestått beltegradering, 

samt graderingsseminar med vår mentor Roy Rolstad 2 ganger i året

Månedlig: Kr 350,-

MEDLEMSVILKÅR:

 • Styret fastsetter klubbens treningsavgift utenom Årsmøtet.
 • Treningsavgiften er basert på en årlig avgift som er delt i 12 måneder.
 • Da treningsavgiften er delt på 12 måneder betaler man også når det er ferier, eksempelvis i vinter-, påske-, sommer-, og høstferien.  
 • Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2).
 • Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer, mesterskap, kurs o.l.
 • Ved tap av fargebelte eller teoribok, eller ikke oppmøte på graderingsseminar, erstattes ikke dette av klubben.

Kontaktperson: Fakturaansvarlig

Medlemskontingent

Inkluderer medlemskap hos NTN, ITF, NKF og NIF, samt treningsforsikring hos NIF.

Årlig: Kr 500,-

MEDLEMSVILKÅR:

 • Årsmøtet fastsetter klubbens medlemskontingent.
 • Medlemskontingent betales av alle registrerte medlemmer i perioden 01.01 - 31.12, uavhengig om man trener 1 dag, 1 måned eller 12 måneder i året eller ikke.
 • Betaler man ikke medlemskontingenten kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2).
 • Faktureres 01.01 og ved innmelding etter endt prøvetid.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Fakturaansvarlig

Treningsutstyr

Alle utstyrsbestillinger gjøres av medlemmet selv via NTN Shop.

Alle henvendelser om bestillinger, fakturaer og utstyr levert fra NTN shop tas med dem.

Vaktordningsavgift

Faktureres kun til medlemmer som ikke stiller til tildelt vakt iht. vaktordning. 

Kr 600,-

MEDLEMSVILKÅR:

 • Årsmøtet fastsetter klubbens vaktordningsavgift.
 • Medlemmer som melder seg ut av klubben eller ikke kan stille på tildelt vakt, er forpliktet til å stille selv eller skaffe erstatningsvakt ved å bytte tildelt vakt med andre medlemmer i klubben eller med bekjentskap som er fylt 18 år.
 • Vaktansvarlig må kontaktes på telefon minimum 2 timer før selve tildelte vakten starter for å bekrefte oppmøte, selv om man har bekreftet oppmøte i SPOND.
 • Etterfaktureres fortløpende hvis utdelt vakt ikke er utført.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Vaktansvarlig

Beltegraderingsavgift

Fargebelte:

Gup: Kr 350,-

Sortbelte:

Deltest Dan: Kr 550,-

1.Dan - 9.Dan: Varierer i pris.

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter beltegraderingsavgiften.
 • Betales ved forhåndspåmelding.
 • Hvis dette ikke er betalt på forhånd kan man ikke delta på beltegradering.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Merk:

 • Planker som benyttes til test er ikke inkludert og må ordnes av medlemmet selv.

Det benyttes 30cm X 30cm  - 18mm hobbyplater.

Kontaktperson: Graderingsansvarlig

Seminarer og Mesterskap

Varierer i pris.

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter seminar og mesterskapsavgiften.
 • Betales ved forhåndspåmelding.
 • Hvis dette ikke er betalt på forhånd kan man ikke delta på seminaret eller mesterskapet.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Mesterskapsansvarlig

Kurs

Påmelding til obligatoriske kurs gjøres av medlemmet selv via "kursportalen".

MEDLEMSVILKÅR:

 • NTN fastsetter kursavgiften.
 • Medlem må selv påse at nødvendige kurs er gjennomført iht. graderingskravene.
 • Faktureres etter utført kurs.
 • Transaksjonsgebyrer på ca. 3% tilkommer.

Kontaktperson: Kursansvarlig

Trenger du økonomisk hjelp?

Synes dere det blir for dyrt og trenger litt økonomisk hjelp for å kunne trene hos oss?

Ta kontakt med faddertiltaket i Ullensaker idrettsråd og søk de om å få dekket kostnadene for å trene hos oss.

Les mer

Oppsigelse

Vi har 1 måned oppsigelsestid gjeldende fra den første dagen i den påfølgende måneden.

MEDLEMSVILKÅR:

 • Oppsigelsestid blir gjeldende etter endt 14 dagers prøveperiode.
 • Oppsigelse må gis skriftlig via E-post til medlem@jtkd.no.
 • Oppsigelse gitt muntlig eller i SPOND anses ikke som gyldig oppsigelse.
 • Betalte avgifter og kontingenter, samt ubetalte fakturaer som har blitt oversendt til Svea Inkasso, refunderes ikke ved en oppsigelse.

Kontaktperson: Medlemsansvarlig